Designs By :- Rohit Dhiman

 • bruce wills
 • hrithik roshan
 • dream home
 • jonathan statham
 • bond girl
 • rosie huntington
 • hrithik
 • yuvraj singh
 • tom cruise
 • hrithik roshan
 • salman khan
 • reventon lamborghini
 • megan fox
 • abhishek bachan
 • katrina and john ebrahim


Designes by :- Rohit Dhiman (Mechanical Enigneer,Punjabi University ,patiala)